Календар на спортните състезания:

09-11 юни 2017 - Гребен канал Пловдив

Резервен водоем: яз. Копринка
Организатори: ВСИЧКИ отбори

01-03 септември 2017 - яз. Огоста

Резервен водоем: яз. Жребеца
Организатори: Мосела, Кракра, Видракс

06-08 октомври 2017 - яз. Горни Дъбник

Резервен водоем: яз. Копринка
Организатори: Вижън, Корморани, Майсторски риболов