Календар на спортните състезания:

04-06 май 2018 - Гребен канал Пловдив

Резервен водоем:
Организатори: ВСИЧКИ отбори

22-24 юни 2018 - яз. Копринка

Резервен водоем: яз. Огоста
Организатори: Мосела, Вижън, КСР Олимпик 2002, Майсторски риболов, При майсторите

24-26 август 2018 - яз. Жребчево

Резервен водоем: яз. Горни Дъбник
Организатори: Видракс, Лебед, Фидер Тийм КСР-Сливен, Дренан БГ, ЛРД Кърджали